Condomerie Foundation

Stichting Condomerie Foundation

De Condomerie heeft in 2009 een stichting opgericht: de Condomerie Foundation. ondertekening

Doel van de Condomerie Foundation is het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor SOA bestrijding en het bevorderen van een goede seksuele gezondheid voor iedereen. In samenwerking met andere organisaties die zich met deze onderwerpen bezig houden, wil de Condomerie Foundation mooie en zinnige projecten op dit gebied ontwikkelen en ondersteunen. 

Een aantal projecten ondersteunen we structureel en daarnaast dragen we aan enkele kleinere initiatieven eenmalig bij. Waar mogelijk zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties.

De Foundation steunt projecten die niet snel worden opgepikt door grote NGO’s en zich afspelen in de rafelranden van SOA bestrijding. Dit zijn vaak kleine, overzichtelijke projecten die een afgebakend gebied bestrijken. De Foundation is niet bang om de nek uit te steken en ondersteunt ook projecten die anders niet van de grond zouden komen omdat ze te controversieel zijn.

De Condomerie Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt  als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar van het belastbaar inkomen.